woensdag 30 januari 2008

Aanleg op N522-tracé binnenkort van start

pontje bij Nessersluis
Een voorlopig alternatief voor fietsen langs de drukke Amsteldijk-Zuid is nu toch in de maak. De recente actie van de gezamenlijke woordvoerders van het Amstelveense bedrijfsleven, om de N522 door te trekken als zuidelijke rondweg van Amstelveen, staat de aanleg van een fietspad in de berm van dat tracé niet in de weg. Groengebied Amstelland wil doorpakken op het compromistracé waar in de landinrichting voor gekozen is, en binnenkort met de aanleg beginnen. Zolang de autoweg er niet naast ligt, is het misschien wel enkele decennia een bruikbaar alternatief.

Daarom moeten we ons nu gaan concentreren op het traject tussen Nes aan de Amstel en de pont van Nessersluis.
Vanwege de kosten van een brug over de Ringvaart B.P. zijn er een paar compromissen mogelijk, in de buurt van de pont, die onderzocht kunnen worden. Dat wordt letterlijk de boer op gaan...

vrijdag 9 november 2007

Recreatie weer op de agenda van Amstelveen


wandeltocht van vereniging Nemo (struinen.nl)
Toentertijd woonde Ad met een aantal studiegenoten sociale geografie in de boerderij van zijn ouders in de Bovenkerker Polder. We hadden elkaar ontmoet bij de inspraak voor streekplan de Meerlanden.
Op een oud typmachien formuleerden we de brieven naar gemeente, waterstaat, provincie etc. met de plannen voor een fietspad op de Ringdijk B.P.
Kaart Ringdijk
Overzicht fietsknelpunten in de regio
Het groengebied Amstelland was pas opgericht, en het Groene Hart begon voor ons nog bij de Utrechtse Brug in Amsterdam, hoogbouw was er amper.
Intussen is Amstelveen een stuk groter geworden, er is meer autoverkeer langs de Amstel gekomen, en het Groengebied, of het Groene Hart dat daarop aansluit, is nauwelijks bereikbaarder geworden. Een deel van het pad is aangelegd, tussen Nes en Nesserlaan, maar verder waren de geesten nog niet rijp.
Inmiddels is er veel meer belangstelling voor de beleving van het landschap, en de fiets is daarbij wel een must.
Een compromistracé voor fietsers, langs de rand van de bebouwing, blijkt gepland te zijn langs een reservering voor een provinciale weg.
Kortom: het open landschap langs de Ringdijk nodigt ons uit om te fietsen, als de eigenaren maar een recht van overpad op hun dijk willen gedogen, en willen gedogen dat de gemeente op eigen kosten de bodem verbetert en berijdbaar houdt...